معرفی مدیر


ابوالفضل طالبی هستم، مدیر و موسس تشریفات روژانو، از اینکه می توانم با ارائه بهترین خدمات در بهترین باغ تالار تهران شریک شادی های شما باشم، بسیار خوشحالم…
این یکی از شانس های زندگی من بوده که همیشه در شادترین لحظات زندگی انسان ها همراه آنها بوده ام. برای من باعث خوشحالی خواهد بود اگر حضور موسسه تشریفات روژانو باعث آسودگی خاطر شما در بهترین شب زندگی شما شده باشد.